top of page

Siber Güvenlik
Araştırmacıları ve Gençlik Derneğini Tanıyalım

Siber Güvenlik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren tarafsız, güvenilir ve etkin bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Siber Güvenlik, Malware Analizi ve Reverse Engineering, Antivirüs, Endpoint Security, Yapay Zeka, Yazılım Geliştirme, Web Teknolojileri, Uydu, Telekominikasyon, Dijital Okuryazarlık, Sanal Gerçeklik, Kablolu ve Kablosuz iletişim, Bilgisayar ve Mobil Oyun Geliştirme, Blockchain ve Kriptoloji alanları, Mobil uygulama ve yazılım geliştirme gibi bilişim alanlarında bölgemizde çalışanların sayısını artırarak bu alandaki istihdamı artırmak,

 

Siber Güvenlik ve diğer bilişim sektörleri alanı ile ilgili teknik, bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetler ve projeler yürütmek, üyelerinin mesleki gelişimini sağlamak, bununla birlikte yaşadığımız dünyada her bireyin sorumluluğu olan çevre, küresel ısınma, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji kaynakları, sağlıklı gençlik, kültürler arası iletişim konularında çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek.

Derneğimizin Tanıyalım.

iber Güvenlik Araştırmacıları ve Gençlik Derneği Batı Karadeniz Bölgesi Zonguldak İlinde Siber Güvenlik, Bilişim Teknolojileri ve Gençlik Çalışmaları alanında faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimizin faaliyetleri arasında ;Siber Güvenlik, Malware Analizi ve Reverse Engineering, Antivirüs, Endpoint Security, Yapay Zeka, Yazılım Geliştirme, Web Teknolojileri, Uydu, Telekomünikasyon, Dijital Okuryazarlık, Sanal Gerçeklik, Kablolu ve Kablosuz iletişim Blockchain ve Kriptoloji alanları, Mobil uygulama ve yazılım geliştirme yer almaktadır. Bu kapsamda şu ana kadar 14-26 yaş arası gençlere beyaz şapkalı hacker eğitimleri, lise öğrencilerine yönelik algoritma geliştirme ve yazılım dili eğitimi( C , Python) , dijital okuryazarlık eğitimleri verilmiştir. Malware Analizi grubu ile zararlı ( virüs ) analiz çalışmaları , Web Güvenliği takımı ile güvenli kod geliştirme çalışmaları yürütülmekte ve gönüllü kuruluşlar ile ortak çalışmalar yaparak web sitelerindeki açıklar kapatılmakta, Blockchain takımı ile ise güvenli ve değiştirilemez kayıt teknolojisi üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

 

Tüm bunlarla birlikte İnternet ve sosyal medyanın doğru kullanılması sosyal medya kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda gençlerle birlikte yetişkinlere de ve kamu oyuna sanal dünyanın dezavantajları anlatılarak siber zorbalıktan korunma çalışmaları yapmaktadır. Devam etmekte olan çalışmalarımız dışında bilimsel ( yenilenebilir enerji kaynakları …) , Kültürel ( dil becerisi, kültürler arası iletişim ) sosyal (sağlıklı gençlik , sosyal içerme ) çevre ( küresel ısınma , çevre bilinci , geri dönüşüm) ve istihdama yönelik çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek hedeflenmektedir.

PARTNERLER.

.

bottom of page