top of page

Siber Güvenlik Araştırmacıları ve Gençlik Derneği
AR-GE Faaliyetleri

Güvenlikte Geleceğe Adım At!

Siber Güvenlik Araştırmacıları ve Gençlik Derneği, Batı Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olarak, teknolojik ve toplumsal gelişmelere ayak uydurarak AR-GE faaliyetlerini öncelikli bir konu olarak ele almaktadır. Derneğimiz, Siber Güvenlik, Bilişim Teknolojileri ve Gençlik Çalışmaları alanlarındaki faaliyetlerini geliştirmek, yenilikçi projeler gerçekleştirmek ve topluma fayda sağlamak amacıyla çeşitli AR-GE projeleri yürütmektedir. 

Derneğimiz, AR-GE faaliyetleri ile sadece teknolojik yeniliklere katkıda bulunmakla kalmayıp, toplumun gençlik ve bilim konularındaki bilinç düzeyini artırmayı amaçlamaktadır. Bu çabalarla, geleceğin güvenli ve bilinçli bireylerini yetiştirmeye odaklanıyoruz.

Siber
Güvenlik

Siber Güvenlik alanında derinlemesine araştırmalar ve Malware Analizi çalışmaları ile, zararlı yazılımların tespiti ve analizi konularında çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda, siber tehditlere karşı etkili önlemler almak ve siber güvenliği artırmak adına AR-GE projeleri yürütüyoruz.

Blockchain Çalışmaları

Blockchain takımımız, güvenli ve değiştirilemez kayıt teknolojisi üzerine yoğunlaşan AR-GE projeleri gerçekleştiriyor. Bu projeler, veri güvenliği ve bütünlüğüne odaklanarak dijital dünyada yeni güvenlik standartları oluşturmayı amaçlamaktadır.

Web Güvenliği ve Kod Geliştirme

Web Güvenliği takımımız ile birlikte, güvenli kod geliştirme konusunda AR-GE faaliyetleri sürdürüyoruz. Bu projelerle, web sitelerindeki güvenlik açıklarını tespit etme ve kapatma çabalarımızı daha da güçlendiriyoruz.

Dijital Okuryazarlık ve Sosyal Medya Güvenliği

Siber zorbalık ve sanal dünyanın dezavantajlarına karşı koruma sağlamak adına, gençlere ve yetişkinlere yönelik AR-GE çalışmaları yapıyoruz. İnternet ve sosyal medyanın doğru kullanılması konusundaki farkındalığı artırmak için inovatif projeler geliştiriyoruz.

Çevresel ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Derneğimiz, bilimsel, kültürel, sosyal ve çevresel alanlarda AR-GE faaliyetleri yürüterek, sürdürülebilir kalkınma, gençlik sağlığı, kültürler arası iletişim, çevre bilinci ve istihdam konularında projeler geliştirmeyi hedeflemektedir.

bottom of page